Pregnant

zázvor

Zázvor v těhotenství očima vědců

26. 9. 2016  

Vliv zázvoru na zmírnění nevolnosti a zvracení v průběhu těhotenství zveřejnila na svých stránkách US Národní knihovna medicíny a národní institut zdraví (US National Library of Medicine a National Institutes of Health) ve vědecké studii. Do této studie bylo zařazeno 120 gravidních žen do 16. týdne gravidity s příznaky mírných až středně těžkých nevolností. Studii schválil výzkumný výbor z Kashan University.

Tyto ženy byly rozděleny do 3 skupin, přičemž jedna dostávala zázvorové kapsle, druhá placebo a poslední skupina budoucích maminek docházela na rutinní kontroly bez medikace. Od 10. prosince 2008 do 15. července 2009 probíhala studie, při které byly požádány, aby nebraly během týdenního výzkumu žádné jiné léky (vyjma placeba nebo zázvoru) a aby jedly v průběhu dne častěji, ale menší porce.

Každá účastnice ve skupině zázvoru obdržela dvanáct 250 mg tobolek se zázvorem a byla instruována, aby první tři dny jen zaznamenávala průběh nevolností a poté konzumovala tři kapsle denně po dobu čtyř dnů. Podobné pokyny dostala i skupina s placebem, které bylo tvořeno z laktózy.

Výsledky studie

V této studii se zjišťoval vliv zázvoru na nevolnost, zvracení a dávení během prvních 15 týdnů těhotenství. U všech třech skupin bylo zjištěno zlepšení symptomů, ale u skupiny se zázvorem bylo zjištěno, že zázvor prokazatelně snižuje zvracení a příznaky dávení. Tato studie navíc potvrdila, že už po prvním dnu používání zázvoru se významně zvětšily rozdíly mezi skupinami se zázvorem a placebem, navíc se ženám z této skupiny upravily i problémy s říháním. Výsledky v této studii ukázaly, že se nevolnost ve skupině se zázvorem snížila o 46 až 51%.

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/